Musikterapi

Musikterapi er en videnskabeligt funderet psykodynamisk behandlingsform, der tager udgangspunkt i kontakt og kommunikation terapeut og klient imellem.

 

Musikterapeuter har en universitetsuddannelse og har derfor et bredt videnskabeligt, teoretisk og holdningsmæssigt funderet studium bag sig.

En musikterapeut er en professionel sparringspartner for børn, unge og voksne.

Musikterapi er en nonverbal behandlingsform, der ved hjælp af teknikker som improvisation, sang, musiklytning og afspænding har til hensigt at skabe afklaring, forandring og udvikling.

Det musiske sprog

Musik er et sprog, som indeholder alle grundelementer i kommunikation – tonefald, timing, tempo, rytme, betoning, klang og melodi.

Vi har den musiske kommunikationsform med os fra livets start – samspillet mellem små børn og forældre er musisk. Forældre gør deres stemmer meget mere musikalske for at fange barnets opmærksomhed og giver gennem stemmen og tonefaldet udtryk for omsorg, rummelighed og nærvær.

I musikterapi bruges musikken blandt andet:

  • Som udgangspunkt for dialog enten via stemmen eller instrumenter.
  • Som redskab til at udtrykke eller komme i kontakt med følelser.
  • Til afspænding og reducering af stress.

Musikterapi er især et godt valg når:

  • Det er svært at sætte ord på tanker og følelser.
  • Behandling med samtale som udgangspunkt ikke er frugtbar.
  • Børn og unge lider af svære kontaktproblemer.
  • Når heling af smertefulde oplevelser er kompliceret.