Børneterapi

Børneterapi
Når forældre henvender sig om et terapeutisk forløb til deres barn, indleder jeg altid forløbet med en forældresamtale.
Det gør jeg for at få et indblik i barnets livshistorie, undersøge om et terapeutisk tilbud hos mig er det rette for jeres barn, samt for at afdække hvor det vil være det rigtige sted at starte.

Har mit barn brug for terapi ?
For forældre kan det ofte være en proces at finde ud af om dit barn har brug for terapi, Nogle eksempler kan være;

  • Hvis  barnet har været ude for en overvældende oplevelse, og ikke kan slippe angst og bekymring ved normal trøst og omsorg.
  • Hvis  barnet har fysiske symptomer der ikke kan udredes medicinsk, såsom ondt i maven, svært ved at sove, svært ved adskillelse fra forældrene.
  • Hvis barnet vender sin vrede indad eller har voldsomme raserianfald.
  • Hvis der er tendens til overtilpasning på bekostning af barnets egne følelser og behov.
  • Hvis barnet eksempelvis er bekymret, sårbar, træt, angst eller har svært ved at koncentrere sig, kan det handle om psykologiske problemstillinger som barnet som oftest ikke selv kan sætte ord på, men som barnet bestemt har brug for hjælp til.

Hvordan arbejder jeg med børn
De fleste børn vil gerne have hjælp til det der er svært, men kan det være lidt overvældende at skulle være i fokus, og tale med en voksen de ikke kender så godt om hvordan de har det. Jeg har stor respekt for barnets grænser og læser barnets signaler for hvornår der kan være brug for en lille pause eller et skift af emne. Derfor varierer jeg altid mit fokus, så jeg veksler mellem leg og samtale. Noget af tiden taler jeg mest med barnet, og noget af tiden har jeg mest fokus på forældrene, mens barnet lytter, eller tegner. På den måde får barnet tid til at fordøje det vi har snakket om, og får mulighed for at lytte, og byde ind hvis der er noget de synes er vigtigt, eller som de ikke er enige i. Jeg har med børn, ligesom med voksne, fokus på at forløse de følelser og reaktioner der sidder fastfrosset i nervesystemet, ligesom jeg også har stort fokus på barnets ressourcer og på relationen mellem barn og forældre som en vigtig ressource.

Erfaringer

  • Jeg har mange erfaringer med at arbejde terapeutisk børn og deres forældre, det er f.eks.
  • Børn der har haft en svær og kompliceret fødsel, eller efterforløb efter fødslen.
  • Børn der er blevet opereret tidligt eller har modtaget medicinsk behandling som har overskredet barnets grænser.
  • Børn der har oplevet eller været vidne til forskellige former for overvældende eller skræmmende hændelser.

Mange børn med efterreaktioner efter traumatiske oplevelser, har en øget sensitivitet og et øget beredskab i det autonome nervesystem. Det kommer til udtryk ved f.eks. at barnet kan have svært ved at regulere sig og falde til ro efter vild leg, eller ved at have svært ved at have energi nok til at lege og holde engagement. Barnet kan have lettere til bekymring og en tendens til at føle sig forkert. Barnet kan have brug for at styre og kontrollere for at håndtere angst og for at undgå at opleve nederlagsfølelse. Det kan også vise sig ved at barnet reagerer kraftigt ved adskillelse fra sine forældre og ved øget vagtsomhed overfor sine omgivelser. Barnet kan have svært ved at falde i søvn samt være sårbar og stressbar over for forandringer i hverdagen.