Børneterapi

Børneterapi

Når forældre henvender sig om et terapeutisk forløb til deres barn, indleder jeg altid forløbet med en forældresamtale.

Det gør jeg for at få et indblik i barnets livshistorie, undersøge om et terapeutisk tilbud hos mig er det rette for jeres barn, samt for at afdække hvor det vil være det rigtige sted at starte.

Har mit barn brug for terapi ?

For forældre kan det ofte være en proces at finde ud af om dit barn har brug for terapi, Nogle eksempler kan være;

  • Hvis  barnet har været ude for en overvældende oplevelse, og ikke kan slippe angst og bekymring ved normal trøst og omsorg.
  • Hvis  barnet har fysiske symptomer der ikke kan udredes medicinsk, såsom ondt i maven, svært ved at sove, svært ved adskillelse fra forældrene.
  • Hvis barnet vender sin vrede indad eller har voldsomme raserianfald.
  • Hvis der er tendens til overtilpasning på bekostning af barnets egne følelser og behov.
  • Hvis barnet eksempelvis er bekymret, sårbar, træt, angst eller har svært ved at koncentrere sig, kan det handle om psykologiske problemstillinger som barnet som oftest ikke selv kan sætte ord på, men som barnet bestemt har brug for hjælp til.

Hvordan arbejder jeg med børn

De fleste børn vil gerne have hjælp til det der er svært, men kan det være lidt overvældende at skulle være i fokus, og tale med en voksen de ikke kender så godt om hvordan de har det. Jeg har stor respekt for barnets grænser og læser barnets signaler for hvornår der kan være brug for en lille pause eller et skift af emne. Derfor varierer jeg altid mit fokus, så jeg noget af tiden taler mest med barnet, og noget af tiden har mest fokus på forældrene, mens barnet lytter, eller tegner. På den måde får barnet tid til at fordøje det vi har snakket om, og får mulighed for at lytte, og byde ind hvis der er noget de synes er vigtigt, eller som de ikke er enige i. Jeg har med børn, ligesom med voksne, fokus på at forløse de følelser og reaktioner der sidder fastfrosset i nervesystemet, ligesom jeg også har stort fokus på barnets ressourcer og på relationen mellem barn og forældre som en vigtig ressource.

Erfaringer

Jeg har blandt andet gode erfaringer med at hjælpe børn der har oplevet tidlige traumer i forbindelse med fødslen, børn der er blevet opereret for mavemunds-forsnævring, hjertefejl, eller fået dræn i ørene. Disse børn kan godt have øget sensitivitet og et øget beredskab i nervesystemet, der kommer til udtryk ved f.eks. øget bekymring, større tendens til at føle sig forkerte end sine søskende. Blive bange for adskillelse, og have svært ved at komme ud af følelser og tilstande som vrede, ked-af- det-hed, ophidselse og nedtrykthed. De kan have en større vagtsomhed overfor deres omgivelser og have sværere ved at falde i søvn, være mere sårbare over for forandringer i hverdagen, og overfor irettesættelser.