SE-terapi

Når vi er udsat for en trussel reagerer vi instinktivt med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, reager vi med fastfrysning. Fastfrysning er den reaktion der sætter sig i nervesystemet og fører til en høj aktivering. Hvis den ikke bliver forløst kan det føre til en række symptomer.

Symptomerne kan være:

  • Kroniske smerter og træthed
  • Angst og fobier
  • Søvnbesvær
  • Koncentrationsproblemer
  • Hukommelsesvanskeligheder
  • Deppressionstilstande
  • PTSD (posttraumatisk stressreaktion)

Bliver chok og traumer ”fastfrosset” i organismen, kan det få os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores tillid til os selv, vores livsglæde og vores forhold til andre mennesker.

Med SE®-metoden, der er udviklet af Ph.d. Peter Levine, er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen.

Jeg guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.

Ressourcer, forstået som, et trygt sted i kroppen, positive følelser, indre billeder og erindringer af gode oplevelser, bruges som modvægt til traumatisering. Ressourcer giver mulighed for etablering af en proces, der med terapeutisk støtte, sætter kroppens selvhelende potentiale i gang.

Jeg er meget glad for min uddannelse som SE® praktitioner og er tilknyttet SE-uddannelsen i Danmark som godkendt uddannelsesterapeut. Metoden er en kvalificeret og tryg måde at arbejde med chok og traumer på.