Om Maiken Bjerg

Født i 1969 og har 3 børn som er henholdsvis 26, 23 og 19 år. Jeg har i mange år haft en interesse indenfor området tilknytning og relationer, og chok og traumer.

I 1996 blev jeg færdig som cand. Phil i musikterapi, og har blandt andet arbejdet 10 år med børnemusikterapi i Århus Amt  indenfor områderne kronisk sygdom, udviklingsforstyrrelser, autisme spektrum forstyrrelser, og børn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse.

I 2006 begyndte jeg på uddannelsen til SE-terapeut (Peter Levines uddannelse om chok og traumer), som blev et vendepunkt i min måde at arbejde på.

I 2007 startede jeg som selvstændig og har siden da taget imod voksne og børn i min klinik og primært arbejdet med SE-terapi og samtale med fokus på at forløse reaktioner som sidder fastfrosset i kroppen.

2008-2010 var jeg deltidsansat på Hospice Djursland som musikterapeut med speciale i traumearbejde, her arbejdede jeg med patienter og pårørende omkring temaer som angst, smertelindring, sorg, eksistentielle temaer og traumer i forbindelse med sygdom, operationer og behandling.

Jeg har siden 2009 været tilknyttet SE-uddannelsen i Danmark som assistent, og er fungerende uddannelsesterapeut på alle niveauer. Jeg har taget mange ekstra kurser i tilknytning til SE-uddannelsen, b.la. Diane Poole Hellers uddannelse om traumer og tilknytning,

I 2013 startede jeg på NARM uddannelsen ved. Larry Heller (USA), en uddannelse der handler om Neuro-Affektive-Relations-Modeller, dvs. forbindelsen mellem tilknytning, traumer og de overlevelsesmønstre vi danner for at beskytte os mod følelsesmæssig smerte.

Jeg har et stort fagligt netværk i både ind- og udland og vægter udveksling med andre kollegaer højt.

Til daglig arbejder jeg i klinikken Psykoterapi Aarhus, og har et godt samarbejde med mine kollegaer, læs mere på www.psykoterapiaarhus.dk