Supervision

Jeg har givet supervision til en del forskellige fagpersoner, dels gennem mit arbejde som assistent på SE-uddannelsen og dels fordi mange fagpersoner har fundet vej til min klinik.

Jeg har således en hel del erfaring med både gruppesupervision på arbejdspladser og individuel supervision med forskellige faggrupper, særligt psykologer og psykoterapeuter.
I 2023 blev jeg færdig med min uddannelse til Neuroaffektiv supervisor hos Peter Kofoed. En supervisionstilgang, som inddrager både krop og psyke i supervisionsprocessen.

Jeg har erfaring med at supervisere følgende faggrupper, både i monofaglige og tværfaglige teams.

  • Psykologer
  • Psykoterapeuter
  • Fysio- & Ergoterapeuter
  • Musikterapeuter
  • Sygeplejersker
  • Hospitalsklovne
  • Lærere
  • Pædagoger

Supervision som udviklingsrum, med fokus på fagpersonlig udvikling, øget forståelse af teori omsat til klinisk praksis, samt forebyggelse af udbrændthed og sekundær traumatisering, kræver, at man som supervisor er i stand til at skabe et trygt rum. Et rum hvor det både er muligt at dele gode og svære erfaringer og hvor man som fagperson har tillid til at stille sig åbent og være undersøgende over for nye perspektiver både fagligt og personligt.

Som supervisor har jeg en solid baggrundsviden og klinisk erfaring med choktraumer og udviklingstraumer og viden om hvordan, de påvirker den kropslige og følelsesmæssige regulering hos klienten. Som udgangspunkt arbejder jeg med tre niveauer i supervisionsprocessen. Klientens problemstilling og proces, relationen mellem terapeut og klient og de reaktioner og parallelprocesser der kan opstå hos terapeuten.

Jeg har gode erfaringer med at inddrage kropslige og følelsesmæssige reaktioner i supervision. Jeg bruger mine erfaringer fra SE-terapi til at understøtte bedre kontakt med supervisandens følelser, udforskning af grænser og kontakt til empati for derigennem at bidrage til en dybere forståelse af klientens proces.