Individuel terapi

Vi er alle er født med evnen til at være i kontakt og til at indgå i et sammenspil med hinanden.

Undervejs i livet, - tidligt eller sent, kan der opstå hændelser som bringer os ud af kurs, - hvor det kan være hjælpsomt og nødvendigt at have en professionel sparringspartner for at komme på fode igen.

Det er min erfaring at nærvær og resonans koblet med præcise terapeutiske redskaber, hjælper dig til at:

  • komme ud af fastlåsthed
  • Mindske og opløse fysiske symptomer
  • komme i kontakt med din kerne, og din følelse af at være i live
  • opleve at livet rummer både muligheder og ressourcer
  • opleve større nærvær og tilstedeværelse i nuet

Jeg bruger min viden om nervesystemet og de psykologiske aspekter , til at forløse det der sidder fastfrosset i dig. Jeg har meget viden om hvordan forskellige traumer kan koble sig sammen og forstærke hinanden, selvom de tilsyneladende ikke har noget med hinanden at gøre.

Jeg bruger tid på at \"uddanne\" dig i hvordan dine symptomer og reaktioner, hænger sammen med de oplevelser du har været ude for. Det giver ofte en større selvforståelse og selvaccept, som kan være med til at styrke selvfølelse og selvrespekt.

Læs mere om SE-terapi